Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Sei Network gọi vốn nâng định giá lên 400 triệu USD

Theo The Block, Sei Network đang triển khai vòng gọi vốn Series A nhằm nâng định giá lên mức 400 triệu USD.
Amber avatar
quynhnt
Published Feb 23 2023
Updated Feb 23 2023
2 min read
Amber media

Related Posts