logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Sei, blockchain layer 1 trên Cosmos, đã gọi vốn thành công 30 triệu USD, nâng định giá lên 800 triệu USD.

Theo Jayendra Jog, co-founder của Sei Labs, khoản tiền sẽ được dùng để thu hút đối tác chiến lược trong giai đoạn mainnet cũng như gia tăng sự hiện diện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

"Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng một cơ sở hạ tầng cho các sàn giao dịch. Ngoài ra, blockchain cũng sẽ hỗ trợ các dự án phát triển game, NFT marketplace. Không chỉ DeFi mà những ứng dụng mang đến nhu cầu giao dịch", ông Jog cho biết. 

Như Interlock đưa tin, Dagora, multichain NFT marketplace, vừa thông báo triển khai trên mạng lưới Sei. 

Trong khi những Layer 1 khác cung cấp cơ sở hạ tầng chung để các nhà phát triển xây dựng trên đó, Sei tập trung vào mạng lưới giao dịch. Đội ngũ dự án đến từ những công ty tài chính truyền thống như Goldman Sachs, Databricks, Robinhood, Google và Nvidia. 

Hiện tại, Sei vẫn trong giai đoạn testnet và dự định triển khai mainnet sớm nhất vào quý II. Testnet là giai đoạn dự án chạy thử và kiểm tra các ứng dụng trên mạng lưới trước khi chạy chính thức. 

Nhà đầu tư trong vòng này bao gồm Jump Capital, Distributed Global, Multicoin Capital, Asymmetric Capital, Flow Traders, Hypersphere Ventures và Bixin Ventures. 

Trong tháng 9, Sei đã triển khai quỹ 50 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái DeFi (tài chính phi tập trung). 

Đọc thêm: Coin98 đầu tư chiến lược vào Ramper.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment