Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Stablecoin sẽ được hưởng lợi từ khủng hoảng Silvergate?

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Kaiko, quyết định đóng cửa dịch vụ thanh toán Silvergate Exchange Network (SEN) của ngân hàng Silvergate sẽ góp phần thúc đẩy vai trò của stablecoin trong ngành tiền mã hóa.
Amber avatar
quynhnt
Published Mar 07 2023
Updated Sep 29 2023
4 min read
Amber media

Related Posts