Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Thái Lan triển khai ngân hàng ảo đầu tiên vào 2025

Thái Lan hy vọng các ngân hàng ảo sẽ thúc đẩy cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế, theo Bloomberg.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Jan 16 2023
Updated Jan 16 2023
3 min read
Amber media

Related Posts