Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Thua lỗ do crypto, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5.5 tỷ đồng của khách hàng

Thua lỗ do đầu tư tiền mã hóa, một nhân viên ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đã thực hiện các phi vụ chiếm đoạt 5.5 tỷ đồng của hai khách hàng.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 03 2023
Updated Jun 03 2023
3 min read
Amber media

Related Posts