Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Tính năng mới giúp Bitcoin triển khai game blockchain

Theo The Block, các nhà phát triển giao thức Ordinals vừa công bố phương pháp khắc phục giới hạn kích thước 4 MB trên mỗi khối của Bitcoin. Qua đó, nhà phát triển có thể mở ra nhiều tiện ích mới trên mạng lưới, bao gồm ứng dụng game.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jun 12 2023
Updated Dec 03 2023
Amber media