Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Token LQTY tăng hơn 120% sau sự cố của USDC

LQTY tăng giá trong bối cảnh stablecoin USDC mất peg và 3 ngân hàng thân thiện với tiền mã hoá bị đóng cửa. 
Amber avatar
thuyenpna
Published Mar 15 2023
Updated Mar 15 2023
2 min read
Amber media

Related Posts