Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

TVL của zkSync tăng gấp 10 lần

Số ETH và USDC chiếm ưu thế trong TVL của zkSync. Đồng thời, một số token DeFi và bản clone của Shiba Inu đã xuất hiện trên mạng lưới layer 2 này. 
Amber avatar
thuyenpna
Published Apr 03 2023
3 min read
Amber media

Related Posts