logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Mạng lưới zkEVM của zkSync đã thu hút hơn 245 triệu USD trong 3 tuần kể sau khi triển khai mainnet.

Theo số liệu từ L2Beat, hơn 7 triệu lượt giao dịch đã diễn ra trên mạng lưới từ khi triển khai mainnet. Theo đó, tốc độ trung bình mạng lưới đạt 3.5 TPS. 

Như Interlock đưa tin, ngày 24/3, zkSync Era triển khai mainnet mạng lưới zkEVM đầu tiên. Sau vài ngày, Polygon cũng đã tham gia vào cuộc đua khi ra mắt mạng lưới zkEVM của mình.

coin98
TVL trên zkSync Era ngày 14/4. Nguồn: L2Beat.

Mạng lưới mở rộng trên Ethereum zkSync Era đã thu hút được dòng tiền sau khi nhà đầu tư đặt hi vọng vào những cơ sở hạ tầng mới. Trong đó, hơn 70,000 ETH (tương đương 140 triệu USD), 81 triệu USDC và 8 triệu USD MUTE token được khóa trên các nền tảng DeFi của zkSync. 

Đa phần TVL được phân bố trên các dự án native của zkSync nhằm tham gia đợt mở bán token hoặc cung cấp thanh khoản cho giao thức trên nền tảng. 

DefiLlama cho thấy sàn giao dịch Syncswap đang dẫn đầu với hơn 64 triệu USD TVL. Sau đó là Velocore với 25 triệu USD và Mute với 15 triệu USD. Người dùng có thể thu về lợi nhuận hơn 80% mỗi năm khi cung cấp thanh khoản trên các nền tảng trên. Điều này cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của các token của sàn giao dịch như MUTE, do sàn Mute phát hành. 

Không như Arbitrum, giao dịch phái sinh vẫn chưa được chú ý ở Layer 2 này. Onchain Trade, sàn DEX phái sinh trên Era, chỉ có 2 triệu USD TVL và hoàn toàn không có khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua. 

zkSync EVM là mạng lưới layer 2 xây dựng theo công nghệ zero-knowledge, tương thích với Ethereum. Điều này cho phép nhà phát triển trên Ethereum có thể dễ dàng triển khai ứng dụng trên mạng lưới trong khi cải thiện tốc độ, độ tin cậy và an toàn. 

Đọc thêm: Cá voi Bored Ape tiếp tục xả hàng. 

 

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment