Tiền Thân Podcast"Tiền Thân" là những buổi trò chuyện cùng Doctor Housing giúp các bạn trẻ làm thân với câu chuyện tiền bạc thay vì lảng tránh nó.