logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, vừa đề xuất một số thay đổi nhằm làm giảm tính tập trung của việc staking Ethereum.

Trong bài đăng trên Twitter ngày 30/9, Vitalik Buterin nêu lên ý kiến về việc đưa một số giao thức hoặc tính năng vào mã nguồn thay vì giữ chúng ở cấp độ "bề mặt" trên Ethereum. 

Vitalik đề cập đến ERC-4337, tiêu chuẩn cho account abstraction; ZK-EVMs; private mempools, biên dịch code và liquid staking. Trong số đó, nhà sáng lập trẻ ưu tiên việc "enshrining",  tức tích hợp thẳng vào mã nguồn, ERC-4337 hơn những tính năng khác như private mempools. Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo đây là một việc "đánh đổi phức tạp" có thể dẫn đến nhiều rắc rối hơn trong tương lai. 

Bên cạnh đó, Vitalik cũng bày tỏ sự lo ngại về việc tập trung của các giao thức liquid staking trên Ethereum. Giao thức Liquid hiện đang nắm giữ 32% thị phần staking Ethereum, mặc dù hoạt động được phân chia cho nhiều validators khác nhau. Vitalik cho rằng hai giao thức Lido và Rocket Pool có những rủi ro và biện pháp phòng ngừa khác nhau nhưng vẫn chưa đảm bảo. 

Thay vì khuyến khích stake chủ động đa dạng hóa giao thức, Buterin chủ ý đưa ra một số thay đổi cho bản thân Ethereum nhằm phi tập trung hóa liquid staking. Một số đề xuất như trao quyền quản trị cho một nhóm nhỏ staker. 

Đọc thêm: Stars Arena bị hacker rút cạn gần 3 triệu USD

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment