Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Vốn hoá USDC giảm 10 tỷ USD trong nửa tháng qua

Vốn hóa thị trường của stablecoin USDC đã giảm 10 tỷ USD trong 2 tuần qua, xuống còn 32.7 tỷ USD.
Amber avatar
thuyenpna
Published Mar 31 2023
2 min read
Amber media

Related Posts