logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Ứng dụng Worldcoin sẽ di chuyển từ Polygon sang hệ sinh thái Optimism.

Worldcoin Foundation sẽ hợp tác với Optimism Collective để thành lập cơ sở mới trên layer 2 này. Giao thức World ID được triển khai trên OP Mainnet.

"Với hơn 1.6 triệu lượt đăng ký trong phiên bản beta và 500,000 người dùng, OP Mainnet có thể mở rộng và giúp đỡ World tiếp cận hệ sinh thái như kỳ vọng", Worldcoin Foundation cho biết. 

Altman, CEO của OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT, thành lập Worldcoin vào năm 2020 với mục đích thiết lập nhận diện trực tuyến. Tính năng quét nhãn cầu đã thu hút được hàng triệu USD từ quỹ đầu tư. 

Vào tháng 12/2020, Worldcoin đã thiết lập mối quan hệ với hệ sinh thái Optimism khi bắt đầu hoạt động trên Hubble, mạng lưới optimistic rollup được phát triển bởi đội ngũ Privacy and Scaling Explorations từ Ethereum Foundation. Phiên bản ứng dụng World App được triển khai đầu tiên trên Hubble sau đó chuyển sang Polygon vì cho rằng "phí giao dịch trên Optimism và Arbitrum quá đắt cho sự phát triển của dự án". 

Ứng dụng World cho phép người dùng quản lý World ID, công cụ chứng minh thân phận trực tuyến cùng với các tài sản tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, DAI, USDC. 

"Chúng tôi rất hoan nghênh đối tác như Worldcoin chọn OP Mainnet làm cơ sở hoạt động và giúp đỡ chúng tôi xây dựng Superchain", Ben Jones, Giám đốc tại Optimism Foundation cho biết. 

Optimism Superchain là mạng lưới những layer 2, cùng chia sẻ độ bảo mật và sử dụng OP Stack. Worldcoin bắt đầu hợp tác với Optimism từ một năm trước khi đề xuất cải thiện EIP-4844 được đưa ra. Dự án cho rằng EIP-4844 sẽ giảm phí giao dịch Layer 2 đi 10 lần. 

"EIP-4844 sẽ được triển khai trong đợt hard fork sắp tới của Ethereum, từ đó tăng khả năng mở rộng của hệ sinh thái Optimism. Đồng thời tối ưu giao dịch trên ứng dụng World App giữa các layer 2 trên Ethereum", Worldcoin cho biết. 

Đọc thêm: Dự án memecoin thi nhau gửi token cho Justin Sun. 

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment