Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Xuất hiện đề xuất hồi sinh đồng UST

Đề xuất re-peg đồng UST, stablecoin của hệ sinh thái Terra, vừa được cộng đồng LUNC thông qua. Giá UST đã tăng mạnh ngay sau đó.
Amber avatar
immihu.web3
Published Feb 03 2023
Updated Feb 04 2023
1 min read
Amber media

Related Posts