Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Xuất hiện sản phẩm quyền chọn bán ARB token giá 16 USD 

Sàn giao dịch phi tập trung Clober ra mắt hợp đồng quyền chọn ARB token. Trong đó, quyền chọn bán ARB với giá 2 USD đang được giao dịch ở mức 0.8 USD.
Amber avatar
thuyenpna
Published Mar 22 2023
Updated Mar 22 2023
3 min read
Amber media

Related Posts