Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

zkSync Era triển khai mainnet

zkSync Era, layer 2 trên Ethereum, triển khai phiên bản Alpha Mainnet.
Amber avatar
immihu.web3
Published Mar 24 2023
Updated Mar 25 2023
1 min read
Amber media

Related Posts