Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

zkSync ra mắt zkEVM mainnet

zkSync thông báo ra mắt phiên bản mainnet zkEVM, cho phép các dự án đã đăng ký triển khai trên mạng chính. Tuy nhiên, mạng lưới hiện chưa mở cho người dùng.
Amber avatar
thuyenpna
Published Feb 17 2023
2 min read
Amber media

Related Posts