Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Aevo dự định mở rộng hệ sinh thái

Aevo dự kiến mở rộng để các nhà phát triển khác xây dựng thêm sản phẩm trên hệ thống rollup. Bên cạnh đó, dự án sẽ chuyển sang Celestia để tiết kiệm chi phí lưu trữ dữ liệu trong quý I.
Amber avatar
ankhang.web3
2 min read
Published Jan 24 2024
Updated Jan 24 2024
Amber media

Aevo, nền tảng phái sinh Layer 2 Derivative được xây dựng trên bộ công cụ OP Stack, dự định mở rộng hệ sinh thái thông qua giải pháp trên Ethereum. Hiện tại, Aevo hoạt động trên blockchain layer 2, được phát triển bằng bộ công cụ OP Stack và chạy trên Ethereum.

"Trọng tâm chính ở đây là chúng tôi đang xây dựng trên rollup của riêng mình, nhưng chỉ có sàn giao dịch Aevo là ứng dụng duy nhất. Về cơ bản, kế hoạch của chúng tôi là mở rộng để các nhà phát triển khác xây dựng một hệ sinh thái xung quanh sản phẩm của công ty”
Julian Koh, Đồng sáng lập Ribbon Finance 

Trong tương lai, Aevo sẽ chuyển sang sử dụng Celestia để lưu trữ dữ liệu giao dịch nhằm tiết kiệm chi phí. Việc mở rộng hệ thống rollup là một phần của kế hoạch mà Koh đã công bố trên Twitter (hiện là X) và sẽ được tiết lộ trong vài tuần tới.

tvl aevo
TVL của Aevo hiện đạt gần 50 triệu USD. Ảnh: DefiLlama.

Ribbon Finance là giao thức xây dựng giải pháp lưu trữ và phân phối token an toàn thông qua vault. Giao thức này đã phát hành Aevo dưới dạng nền tảng riêng. Vào tháng 7/2023, công ty quyết định sáp nhập các dự án và sử dụng tên Aevo.

Token Aevo sẽ được phát hành để đổi mới thương hiệu. Người nắm giữ token RBN của Ribbon Finance sẽ được chuyển đổi sang Aevo với tỷ lệ 1:1.

Aevo đã tăng trưởng tốt trong những tháng gần đây. Theo số liệu từ DefiLlama, tổng lượng tài sản bị khóa (TVL) của nền tảng này đạt gần 50 triệu USD, với khối lượng giao dịch hàng tuần chạm mốc 640 triệu USD.