Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Binance chỉ còn miễn phí giao dịch BTC cho TUSD

Theo thông báo của Binance ngày 15/3, sàn giao dịch sẽ chuyển cơ chế giao dịch Bitcoin miễn phí từ BUSD sang TUSD. Điều khoản mới sẽ được áp dụng từ ngày 22/3.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 15 2023
Updated Nov 28 2023
3 min read
Amber media

Related Posts