Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Bitcoin Ordinals giúp ngăn ngừa "giao dịch ma" trong NFT

Trong 3 tuần qua, khối lượng giao dịch NFT trên Bitcoin đứng thứ hai trong các hệ sinh thái, chỉ đứng sau Ethereum.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 24 2023
Updated Dec 02 2023
2 min read
Amber media

Related Posts