Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Bitcoin Pizza Day 2023: Hành trình trở thành chiếc pizza triệu USD

13 năm trước, một người đàn ông đã lấy 10,000 Bitcoin mua 2 chiếc pizza, đánh dấu món hàng đầu tiên được thanh toán bằng Bitcoin. Kể từ đó, cả giá trị và quy mô của đồng coin đều đã lớn dần trên toàn cầu.
Amber avatar
uyntran.web3
7 min read
Published May 22 2023
Updated Dec 02 2023
Amber media