SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Interlock
Save
Copy link

Celsius tranh chấp khoản đầu tư 8 triệu USD với Fabric Ventures 

Theo tài liệu từ toà án, Celsius, nền tảng vay crypto đã đệ đơn phá sản, đã yêu cầu Fabric Ventures thanh toán số tiền còn lại trị giá 6 triệu USD của vòng gọi vốn series B.
Avatar
tranhtnn
Published Jan 18 2023
Updated Jan 03 2024
2 min read
thumbnail

Vào tháng 11/2021, Fabric Ventures đã tham gia vào vòng gọi vốn Series B của Celsius và đầu tư hơn 8 triệu USD với mức định giá 3.25 tỷ USD. 

Số tiền sẽ được thanh toán trong 3 đợt. Theo lịch trình đã thống nhất vào năm 2021, khoản thanh toán đầu tiên trị giá 2 triệu USD của Fabric đã được thực hiện vào tháng 5/2022. Với 6 triệu USD còn lại sẽ được thanh toán vào tháng 6 (2 triệu USD) và tháng 7 (4 triệu USD). 

Tuy nhiên, vào tháng 7, Celsius đã nộp đơn xin phá sản, khoảng một tháng sau khi tạm dừng việc rút tiền của khách hàng. Nền tảng này vẫn còn giam giữ hàng tỷ USD trên hơn 1 triệu tài khoản của khách hàng.

Khi tin tức về sự cố ở Celsius lan truyền, Fabric Ventures đã dừng việc thanh toán số tiền 6 triệu USD còn lại. Theo tài liệu tòa án (tại đây), Fabric cũng đã cố gắng thu lại khoản tạm ứng 2 triệu USD ban đầu trong khi chờ hoàn thành khoản đầu tư. 

“Vụ kiện này đòi bồi thường thiệt hại theo số tiền của hai khoản thanh toán chưa hoàn tất. Bao gồm: 6 triệu USD cộng với tiền lãi, phí và các khoản bồi thường khác”, tài liệu tòa án nêu rõ.

Các khoản nợ của Celsius là hơn 6.7 tỷ USD. Tài sản của công ty này trị giá khoảng 3.9 tỷ USD. Theo bảng cân đối kế toán, Celsius đang lỗ hơn 2.8 tỷ USD.

Đầu tháng 1, theo thông báo được đệ trình lên Tòa án Phá sản vào ngày 11/1, Celsius đã bắt đầu bán thiết bị khai thác Bitcoin với giá 1.3 triệu USD. Nền tảng cho vay này đang rao bán gần 2,700 thiết bị MicroBT M30S chưa qua sử dụng. 

Đọc thêm: Số lượng nhà phát triển tăng lên trong mùa đông crypto

RELEVANT SERIES