Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Cha đẻ ChatGPT đầu tư dự án bảo hiểm crypto đầu tiên

Dự án cung cấp bảo hiểm nhân thọ bằng tài sản kỹ thuật số đã thành công huy động 19 triệu USD sau 2 vòng gọi vốn.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 06 2023
Updated Oct 17 2023
2 min read
Amber media

Related Posts