Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

NFT trị giá 42,000 USD của Louis Vuitton

Theo Vogue Business, NFT Via Treasure Trunks sẽ được rao bán dưới dạng soulbound token, và không thể chuyển nhượng lại sau khi mua.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 06 2023
Updated Jun 06 2023
2 min read
Amber media

Related Posts