SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Interlock
Save
Copy link

Coinbase khởi động chiến dịch vận động chính trị Mỹ

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase thông báo ra mắt chiến dịch Crypto 435. Chiến dịch này sẽ hỗ trợ cộng đồng tiền mã hóa và đảm bảo các cơ quan lập pháp đưa ra chính sách có lợi cho ngành công nghiệp.
Avatar
immihu.web3
Published Mar 01 2023
Updated Dec 18 2023
1 min read
thumbnail

Theo đó, Crypto 435 sẽ xây dựng cộng đồng những người ủng hộ tiền mã hóa. Đồng thời, chiến dịch sẽ cung cấp công cụ và tài nguyên cần thiết để tác động đến việc hoạch định chính sách ở Mỹ.

Ngoài ra, Crypto 345 còn thúc đẩy đổi mới và bảo vệ việc làm trong ngành công nghiệp tiền điện tử cũng như nâng cao nhận thức và giao dục về crypto cho người dân Mỹ. 

Sàn giao dịch cho biết những quyết định từ các nhà lập pháp hiện tại sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Đồng thời, Coinbase cũng kêu gọi mọi người tham gia vào chiến dịch. 

"Chúng tôi cần chính sách chu đáo và thông minh để có thể tiếp tục phát triển tiền mã hóa và Web3, đồng thời đạt được tiến bộ trong sứ mệnh về kinh tế tự do", đại diện Coinbase cho biết. 

Coinbase sẽ hỗ trợ những người tham gia chiến dịch Crypto435 bằng cách cung cấp thông tin về cách liên hệ chính trị gia tại địa phương và thái độ của họ đối với tiền mã hóa. 

Đọc thêm:  Coinbase ngừng giao dịch BUSD

RELEVANT SERIES