Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Coinbase ra mắt nền tảng blockchain hoá các khoản nợ

Project Diamond, sản phẩm mới của Coinbase tận dụng hệ sinh thái của công ty để cung cấp công cụ tài chính an toàn và tuân thủ pháp lý. Công ty hứa hẹn sẽ mở rộng dịch vụ trên toàn cầu.
Amber avatar
ankhang.web3
2 min read
Published Dec 13 2023
Updated Dec 13 2023
Amber media

Ngày 12/12, Coinbase và Coinbase Asset Management đã ra mắt Project Diamond, một nền tảng hỗ trợ hợp đồng thông minh được thiết kế để giúp các tổ chức tạo, quản lý, mua và bán nhiều loại tài sản kỹ thuật số trực tiếp trên blockchain một cách liền mạch.

Coinbase Asset Management cho biết trong giai đoạn đầu, Project Diamond sẽ giới hạn dịch vụ cho những người dùng, tổ chức đã đăng ký ngoài nước Mỹ. Theo thông tin từ Coinbase, Project Diamond hoạt động bằng cách tận dụng hệ sinh thái của công ty gồm giải pháp tích hợp quyền lưu ký Coinbase Prime, ví Web 3.0 của Coinbase, blockchain Base và stablecoin USDC. 

project diamond coinbase
Coinbase cho biết sẽ mở rộng dịch vụ và tạo ra tương lai của hệ thống tài chính toàn cầu. Ảnh: Coinbase.

Nền tảng này đã triển khai công cụ nợ kỹ thuật số đầu tiên vào ngày 10/11 như một minh chứng cho Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của UAE. Sản phẩm mới của Coinbase được thử nghiệm để chuẩn bị tham gia vào ADGM RegLab. 

Theo thông tin trên website, ADGM RegLab là một khung pháp lý được thiết kế riêng biệt nhằm cung cấp một môi trường được quản lý cho những các công ty FinTech phát triển và thử nghiệm các giải pháp đổi mới .

Coinbase cho rằng dưới 0,25% tài sản toàn cầu chưa được thể hiện trên cơ sở hạ tầng blockchain và xem đây là một giải pháp tiềm năng. Project Diamond sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này và hoạt động dưới quyền quản lý của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FRSA).