Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

“Cứ điểm" mới của Binance

Alex Chehade, Tổng giám đốc Binance Dubai tuyên bố Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có nhiều cơ sở để trở thành trung tâm tiền mã hóa tiếp theo của thế giới.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jun 26 2023
Updated Dec 13 2023
Amber media