logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Đội ngũ Mantle, layer 2 được phát triển bởi BitDAO, đưa ra đề xuất chuyển đổi BIT, token của BitDAO, thành MANTLE, token của layer 2 này.

Ngày 13/5, BitDAO, tổ chức phi tập trung được sàn Bybit hỗ trợ, đưa ra đề xuất chuyển đổi nhãn hiệu và tokenomics của BIT, token của DAO này. 

"Mục đích của đề xuất này nhằm thay đổi thương hiệu và cấu trúc token từ đó mang lại lợi ích lâu dài nhất cho holder cũng như cơ hội thành công lớn nhất cho Mantle và duy trì quyền quản trị và kinh tế của holder", theo đề xuất trên diễn đàn quản trị của BitDAO. 

Đề xuất đưa ra nguyên tắc "Một thương hiệu Một token". Trước đó, BitDAO được thành lập với mục tiêu là một DAO chính gồm nhiều subDAO dành cho cộng đồng và sản phẩm được hỗ trợ bởi BIT token. Tuy nhiên, dự án cho rằng điều này sẽ gây ra sự phân mảnh cộng đồng và quản trị giữa BitDAO và Mantle, layer 2 được phát triển bởi BitDAO. 

coin98
Đề xuất của BitDAO.

BitDAO sẽ được đổi thành Mantle DAO định vị mantle.xyz sẽ là thương hiệu của hệ sinh thái. Tuy nhiên, đây chỉ là thay đổi thương hiệu, quyền quản trị và quản lý kho bạc vẫn thuộc về token holder. 

Mantle là layer 2 được ra mắt bởi BitDAO vào tháng 11/2022. Mantle thuộc loại modular blockchain. Khác với monolithic blockchain truyền thống, tất cả chức năng của modular blockchain diễn ra trên layer cơ sở. Modular blockchain có các layer riêng biệt để thực hiện và xử lý giao dịch. Do đó, mô hình này giúp mạng lưới hoạt động hiệu quả hơn và có khả năng mở rộng cao hơn.

Đọc thêm: Memecoin BRC-20 "chưa nở đã tàn"

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment