Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Degods và y00ts hợp nhất discord, ra mắt web3 id

Degods và y00ts, hai bộ sưu tập NFT nổi tiếng của Dust Labs, đã đóng cửa kênh discord của mình và tạo ra kênh chung với tên gọi "de.xyz"
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 04 2023
Updated Jun 04 2023
2 min read
Amber media

Related Posts