Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Doanh thu Coinbase 2022 giảm hơn 50%

Sàn giao dịch Coinbase vừa thông báo doanh thu quý IV vượt mong đợi. Tuy nhiên, lợi nhuận hàng năm của công ty đã giảm 57%.
Amber avatar
immihu.web3
Published Feb 22 2023
Updated Dec 18 2023
1 min read
Amber media

Related Posts