Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Đội ngũ Ethereum dự kiến triển khai testnet Dencun vào tháng 1/2024

Các nhà phát triển lên kế hoạch thử nghiệm bản nâng cấp Dencun trên mạng lưới testnet của Ethereum vào tháng 1/2024.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Dec 22 2023
Updated Dec 24 2023
Amber media

Nhà phát triển Ethereum đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm cho Dencun. Đây là bản cập nhật lớn nhất của Ethereum trong năm 2024, nhằm cải thiện khả năng lưu trữ dữ liệu thông qua giải pháp "proto-danksharding". 

Trong cuộc gọi hằng tuần vào ngày 21/12, các nhà phát triển đã lên kế hoạch chạy thử Dencun trên mạng lưới testnet Goerli vào ngày 17/1. Theo đó, bản cập nhật áp dụng "proto-danksharding", giúp giảm phí gas cho layer 2 và tăng khả năng mở rộng bằng cách tăng không gian "blobs". 

"Rõ ràng nếu chúng tôi phát hiện vấn đề lớn thì chúng tôi có thể hủy bỏ. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cập nhật về bản fork xung quanh ngày 8/1 và mọi người sẽ có một tuần để cập nhật", Tim Beiko, trưởng nhóm hỗ trợ giao thức tại Ethereum Foundation cho biết. 

Trước đó, Dencun được lên kế hoạch vào quý cuối năm 2023. Nhưng các nhà phát triển đã dời sang năm 2024 do còn nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng. 

Ngoài ra, đội ngũ Ethereum cũng dự kiến mốc thời gian cho thử nghiệm khác của Dencun. Theo đó, mạng lưới testnet Sepolia sẽ được thử nghiệm vào ngày 31/1 và Holesky sẽ triển khai vào ngày 7/2. Cuối cùng, bản nâng cấp sẽ được cập nhật trên mainnet vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, quá trình này sẽ phụ thuộc vào độ hiệu quả của các mạng lưới testnet.