Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum (ETH) tăng vọt áp sát mốc 2,000 USD sau Shanghai

Sau khi nâng cấp Shanghai được triển khai thành công, giá Ethereum (ETH) phản ứng tích cực và tăng mạnh áp sát mốc 2,000 USD (theo TradingView).
Amber avatar
quynhnt
Published Apr 13 2023
Updated Dec 22 2023
3 min read
Amber media

Related Posts