logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Ethereum Foundation vừa công bố danh sách dự án được hỗ trợ bởi tổ chức trong quý II. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu cryptography, zero-knowledge proof (ZKP).

Theo thông báo trên Blog của Ethereum Foundation, tổ chức đã tài trợ hơn 9 triệu USD cho 37 dự án khác nhau từ lĩnh vực giáo dục và cộng đồng đến nghiên cứu phát triển công nghệ blockchain. 

Trong số đó, lĩnh vực cryptography và ZKP được Ethereum Foundation chú trọng nhất với hơn 17 dự án tiếp theo đó là 16 dự án giáo dục. Tất cả nguồn vốn thuộc chương trình ESP (ecosystem support program). 

ESP là chương trình từ Ethereum Foundation, cung cấp hỗ trợ cho các dự án cải thiện mạng lưới Ethereum. Mục đích của ESP nhằm phát triển cơ sở hạ tầng cho Ethereum và mở rộng bộ công cụ cho việc phát triển trên mạng lưới cũng như thúc đẩy việc giáo dục cộng đồng blockchain.

chương trình từ ethereum foundation
Chương trình phát triển hệ sinh thái Ethereum.

Gói tài chính sẽ dành cho người xây dựng, đóng góp cho sự thành công của Ethereum mà không thương mại hóa chúng. Các sản phẩm, thành quả này có thể được cộng đồng sử dụng. Ngoài ra, ESP còn cung cấp các hỗ trợ khác như nền tảng kiến thức, nhân lực và mối liên hệ với nhà phát triển hàng đầu. 

ZKP là công nghệ cryptography dùng để xác thực thông tin mà không cần tiết lộ nội dung của chính thông tin đó. Điều này giúp giữ nguyên tính bảo mật của thông tin nhưng vẫn xác nhận tính đúng đắn của nó. Công nghệ này được ứng dụng trong blockchain cho các giải pháp mở rộng như ZK rollup trên hệ sinh thái Ethereum. 

Sau thành công của Optimism Rollup, hàng loạt Layer 2 khác bắt đầu ứng dụng công nghệ mới Zk Rollup cho giải pháp mở rộng trên Ethereum như zkSync, Linea, Polygon ZKEVM... Ngay cả Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, cũng đề cao tầm quan trọng của công nghệ zk rollup, điển hình là ZK-SNARK. Anh cho rằng công nghệ này có vai trò quan trọng tương đương blockchain trong 10 năm tới.

Đọc thêm: MarketMove: Giai đoạn tích luỹ của Bitcoin sắp đi đến hồi kết?

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment