Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum ngừng hoàn tất giao dịch trong vòng 25 phút

Sáng ngày 12/5, các nhà phát triển Ethereum đã giải quyết vấn đề và đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.
Amber avatar
tranhtnn
2 min read
Published May 12 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media