Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum cải tiến hệ thống private key

Ethereum thông báo về bản cập nhật ERC-4337 tại WalletCon, một sự kiện liên quan đến ETHDenver. Theo CoinDesk, tính năng mới cho phép người dùng khôi phục tài khoản dễ dàng hơn khi mất private key.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Mar 02 2023
Updated Dec 21 2023
3 min read
Amber media

Related Posts