logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Ngày 16/6, các nhà phát triển Frax Finance tiết lộ kế hoạch tạo ra layer 2 trên Ethereum mang tên Fraxchain. Frax Finance thường được cộng đồng biết đến qua dự án stablecoin FRAX.

Đội ngũ Frax cho biết mạng lưới layer 2 sẽ tạo ra nền tảng hợp đồng thông minh tập trung vào DeFi. "Về cơ bản, Fraxchain là đỉnh cao của toàn bộ hệ sinh thái Frax và những thành tựu chúng tôi đã đạt được". nhà sáng lập Sam Kazemian nói với The Block. 

Mạng lưới dự kiến triển khai cuối năm nay song không rõ lịch trình cụ thể. Cộng đồng holder Frax Shares (FXS) sẽ tham gia quản trị hệ sinh thái. Blockchain sẽ sử dụng FRAX và frxETH (Frax Ether), phiên bản liquid staking của Frax để tính phí giao dịch. 

Khi nguồn cung frxETH tăng lên hàng triệu, giao thức sẽ cung cấp dịch vụ cho những người nắm giữ token liquid staking thông qua Fraxchain. Tất cả dịch vụ được cung cấp trên Ethereum đều có thể được triển khai trên Fraxchain, giảm chi phí vay, đồng thời tăng tính thanh khoản và khả năng tiếp cận cho người dùng.

Thông thường, các layer 2 xử lý giao dịch bên ngoài blockchain chính, sau đó tổng hợp (roll-up) dữ liệu lại và chuyển về mạng lưới. Một phần khoản phí phát sinh trong quá trình roll-up này có thể sẽ bị đốt hoặc chuyển về lại mainnet Ethereum để phân phối cho những người stake token FXS. 

Theo Kazemian, Fraxchain bao gồm các sequencer phi tập trung cùng chịu trách nhiệm bảo mật mạng lưới. Tính năng này sẽ tạo nên sự khác biệt cho Fraxchain so với các giải pháp layer 2 khác trên Ethereum, vốn thường phụ thuộc vào một sequencer duy nhất.

“Fraxchain đề xuất giải pháp cho phép các sequencer thay đổi vai trò và thứ tự, từ đó tạo ra nền tảng phi tập trung. Nếu một sequencer bị "tắt mạng", Fraxchain sẽ sequencer được chọn khác vào thay thế", Kazemian giải thích.

Đọc thêm: Xuất hiện layer 3 đầu tiên trên Ethereum.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment