Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

FTX nhận được 33,125 ARB trong đợt airdrop Arbitrum

Dữ liệu on-chain cho thấy một ví tiền mã hóa do quỹ phá sản FTX kiểm soát đã nhận được số lượng lớn token airdrop ARB của Arbitrum từ các ví được liên kết với Alameda Research.
Amber avatar
quynhnt
2 min read
Published Mar 28 2023
Updated Dec 14 2023
Amber media