Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

FTX thanh lý LedgerX với giá 50 triệu USD

LedgerX được đấu giá để thanh lý tài sản của FTX theo thủ tục phá sản theo Chương 11 và được bán cho Miami International Holdings.
Amber avatar
thuyenpna
3 min read
Published Apr 26 2023
Updated Dec 14 2023
Amber media