Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Tribe Capital chi 100 triệu USD giúp FTX tái hoạt động 

Theo Bloomberg, ngày 18/4, Tribe Capital có thể hỗ trợ tài chính cho kế hoạch tái hoạt động của FTX.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 19 2023
Updated Dec 14 2023
2 min read
Amber media

Related Posts