logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Ngày 15/8, dự án Gitcoin công bố chương trình Gitcoin Grant mùa thứ 18. Đây là mô hình cho phép cộng đồng tham gia đóng góp tiền cho dự án và nhận lại phần thưởng trong tương lai.

Gitcoin là nền tảng tiền thưởng mã nguồn mở, hỗ trợ kết nối nhà tài trợ với các dự án. Đổi lại, những người đóng góp sẽ nhận lại phần thưởng từ sản phẩm của dự án. Mục tiêu cuối cùng của Gitcoin là phát triển cộng đồng hỗ trợ cơ sở hạ tầng mới cho Web3.

Một trong những hoạt động nổi bật của Gitcoin là các vòng donate Gitcoin Grant được tổ chức hàng quý. Cuối năm 2022, Gitcoin Grant 15 đã huy động gần 4.4 triệu USD, với 1.3 triệu USD trong số đó đến từ các thành viên cộng đồng. Theo thông tin trên website Gitcoin, vòng Gitcoin Grant 15 có sự tham gia của 39,750 người quyên góp.

Ở mùa 18 sắp tới, chương trình bắt đầu lúc 19h ngày 15/8 và kết thúc lúc 19h ngày 29/8 (giờ Việt Nam). Gitcoin Grant 18 sẽ tiếp tục sử dụng Gitcoin Passport để xác định những người thực sự đóng góp cho cộng đồng và hệ sinh thái.

Để đủ điều kiện tham gia, người dùng phải có điểm Passport từ 20 trở lên. Người dùng có thể xác minh Gitcoin Passport thông qua Facebook, Twitter, Google Authentication, tên miền Ethereum Name Service, ProofOfHumanity…

Các vòng gọi vốn sẽ triển khai trên Optimism, ngoại trừ vòng Core Eth Infra sẽ chạy trên Public Goods Network (PGN). Người dùng có thể quyên góp ETH hoặc DAI trên Optimism và ETH trên PGN. Số tiền huy động được dự kiến phân bổ cho các dự án giải pháp khí hậu (250,000 DAI), cơ sở hạ tầng Ethereum (106.9 ETH), giáo dục và cộng đồng Web3 (250,000 DAI), phần mềm mã nguồn mở Web3 (300,000 DAI). 

Đọc thêm: Zepeto - dự án metaverse hàng đầu Hàn Quốc gọi vốn 13 triệu USD

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment