Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Hàng loạt dự án top DeFi triển khai trên Base 

Uniswap và Aave sẽ được triển khai trên Base, nền tảng layer 2 của Coinbase trong vài tháng tới, theo Coindesk.
Amber avatar
immihu.web3
Published Mar 15 2023
Updated Jan 03 2024
2 min read
Amber media

Related Posts