Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Injective triển khai bản nâng cấp Volan

Ngày 12/1, layer 1 Injective thông báo triển khai bản nâng cấp Volan tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng cho Real World Asset.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jan 12 2024
Updated Jan 15 2024
Amber media

Bản nâng cấp này bổ sung cơ sở hạ tầng cho mảng tài sản kỹ thuật số (real world asset) cũng như tăng khả năng mở rộng, tính liên kết cùng với nhiều cải tiến khác. 

Nổi bật nhất là mô-đun Real World Asset, cung cấp giải pháp tạo và quản lý tài sản được cấp phép với nhiều tùy chỉnh khác nhau. Injective là blockchain đầu tiên hỗ trợ layer cấp phép trực tiếp trên mạng lưới, vừa giúp duy trì tính hiệu quả cho người dùng vừa bổ sung điểm truy cập cho tổ chức tài chính truyền thống. 

Mô-đun cho phép tổ chức dễ dàng triển khai nhiều sản phẩm RWA như cặp tiền pháp định được mã hóa, tín phiếu kho bạc và tín dụng độc quyền. Ngoài ra, nền tảng này cho phép tạo danh sách có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tài sản trên. 

Một số tổ chức Web3 như Brevan Howard và Cumberland đang hỗ trợ Injective. Bằng cách sử dụng tính năng này, công ty có thể tạo tài sản được cấp phép và kiểm soát địa chỉ nào có thể tương tác với chúng. 

Injective là blockchain Layer 1 nằm trong hệ sinh thái Cosmos, được xây dựng dựa trên Cosmos SDK và cơ chế Proof of Stake. Nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển ứng dụng blockchain. 

Năm 2023 là năm thành công đối với Injective khi liên tục đưa ra cải tiến mới đến cho thị trường. Hợp tác với dự án rollup Caldera, Injective đã triển khai giải pháp Layer 2 inEVM. Với tính năng tương thích với máy ảo Ethereum, inEVM cho phép các nhà phát triển Ethereum có thể triển khai ứng dụng của họ như sàn giao dịch phi tập trung trên Injective mà không cần phải thay đổi ngôn ngữ lập trình.