Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Làn sóng Ordinals đổ bộ Ethereum

Lấy cảm hứng từ giao thức Bitcoin Ordinals, Ethscriptions mang đến cho người dùng Ethereum một cách mới để mint NFT và các tài sản mã hóa khác.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jun 19 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media