Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum xem xét tăng giới hạn staking cho validator

Các nhà phát triển Ethereum đang cân nhắc nâng số dư tối đa của mỗi validator từ 32 ETH lên 2,048 ETH. Đề xuất đã được thảo luận trong cuộc họp gần đây của đội ngũ dự án.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jun 19 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media