Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Ethereum Name Service (ENS) phát hành tên miền “.box"

Ngày 7/6, Ethereum Name Service (ENS) thông báo sẽ ra mắt tên miền mới “.box" vào tháng 9 năm nay.
Amber avatar
quynhnt
3 min read
Published Jun 07 2023
Updated Dec 22 2023
Amber media