logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
P2P, đội ngũ phát triển Lido Finance trên Solana yêu cầu khoảng hỗ trợ 1.5 triệu USD để tiếp tục hoạt động trên mạng lưới non-EVM này.

Theo đề xuất trên nền tảng quản trị Lido DAO, đội ngũ P2P yêu cầu 1.5 triệu USD để trang trải hoạt động trên mạng lưới này. 

"Chúng tôi đã đạt được những bước phát triển đáng kể trong sản phẩm. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển Lido trên Solana, chúng tôi cần sự hỗ trợ tài chính từ Lido DAO", Yury Mediakov, Giám đốc Sản phẩm tại P2P cho biết. 

đề xuất Lido DAO
Đề xuất trên cộng đồng quản trị Lido DAO

Đội ngũ P2P yêu cầu 1.5 triệu USD cho các hoạt động trong 12 tháng tới. Trong đó bao gồm 200 nghìn USD kinh phí hoạt động mỗi quý, gói marketing hàng năm 600 nghìn USD và 100 nghìn USD cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Đổi lại, P2P cam kết sẽ nắm 1% thị trường staking trên Solana và các cải tiến mới trong sản phẩm. 

Ngược lại, nếu Lido DAO không thể đáp ứng nhu cầu, P2P đề nghị chấm dứt hoạt động, tương tự như Lido trên Polkadot và Kusama. Kế hoạch sẽ dần dần ngừng hỗ trợ cho Lido trên Solana cho tới tháng 2/2024. 

"Chúng tôi sẽ bắt đầu dừng hoạt động nếu không nhận được hỗ trợ từ Lido DAO, tương tự như Lido trên Polkadot và Kusama", Mediakov cho biết. 

Đội ngũ P2P tham gia xác minh trên mạng lưới Solana và cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án trên Solana. Sau khi tiếp quản Lido trên Solana từ Chorus One từ tháng 3/2022, đội ngũ đã tiếp tục cập nhật hợp đồng thông minh và tiến hành nâng cấp giao diện ứng dụng. 

Lido Finance là ứng dụng cung cấp giải pháp liquid staking cho phép người dùng có thể nhận lợi nhuận từ việc staking trong khi tài sản được staked vẫn có thể được sử dụng trong các ứng dụng DeFi khác dưới dạng liquid staking token. 

Lido hoàn toàn thống trị hệ sinh thái Ethereum với 14 tỷ USD ETH được khóa. Tuy nhiên, trên Solana, TVL của Lido chỉ ở mức 50 triệu USD khi gặp sự cạnh tranh gay gắt đến từ Marinade Finance và Jido. 

Đọc thêm: Vitalik Buterin đề xuất giải pháp giúp Ethereum phi tập trung hơn

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment