logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Tại hội nghị EthCC ở Paris, Linea, mạng lưới Layer 2 do ConsenSys phát triển, đang thông báo triển khai mainnet.

Trước đó, ngày 11/7, Linea đã triển khai alpha mainnet cho đối tác và nhà phát triển có thể thử nghiệm trên mạng lưới. 

Sau khi chính thức triển khai mainnet, người dùng có thể bắt đầu di chuyển tài sản sang Linea cũng như tương tác với các ứng dụng trên mạng lưới. 

Trong buổi nói chuyện từ EthCC, đội ngũ dự án đã đưa ra kế hoạch trong tương lai đồng thời giới thiệu các quỹ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái. Theo đó, Linea liệt kê hơn 30 công ty và quỹ đầu tư sẽ đồng hành cùng mạng lưới hỗ trợ phát triển dự án như Amber, Animoca Brands, Blocktower, Collider... Bên cạnh tài chính, các tổ chức này sẽ giúp giáo dục đội ngũ phát triển, cố vấn cho dự án...

Danh sách công ty và quỹ đầu tư hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Linea. 

Ngoài ra, đội ngũ dự án cũng ra mắt bộ sưu tập đầu tiên trên Linea dành cho những người hỗ trợ testnet của mạng lưới. Cụ thể, bộ sưu tập gồm 5 loại NFT phân phối cho 5 triệu người tham gia testnet dựa vào số điểm đạt được thông qua các nhiệm vụ trên Galxe. 

Bộ sưu tập NFT đầu tiên trên Linea.

Trước đó, Linea đã có quá trình thử nghiệm thành công khi nhận được sử ủng hộ từ cộng đồng, trở thành một trong những dự án hoạt động tích cực nhất trên Goerli testnet. Trong quá trình này, 5.2 triệu địa chỉ ví đã tham gia, với hơn 41 triệu giao dịch chỉ trong 3 tháng. 

Các sản phẩm khác của Consensys như MetaMask và các cơ sở hạ tầng như Infura, Diligence và Hyperledger Besu sẽ được tích hợp với mạng lưới. 

Đọc thêm: #EthCC: Vitalik Buterin bàn về tương lai account abstraction.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment