SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Interlock
Save
Copy link

Lộ trình phát triển của BNB Chain trong 2023

BNB Chain, mạng lưới blockchain EVM, dự định nâng cao khả năng xử lý, bảo mật và phi tập trung vào năm 2023.
Avatar
immihu.web3
Published Feb 15 2023
Updated Dec 13 2023
2 min read
thumbnail

BNB Chain, mạng lưới blockchain với số lượng người dùng nhiều nhất, đưa ra kế hoạch năm 2023 với những cải tiến đáng kể về hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật, phi tập trung và cơ sở hạ tầng. 

Nâng cấp sắp tới sẽ bao gồm cải tiến ứng dụng web3, lớp giao tiếp on-chain nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà lập trình và người dùng đồng thời thêm tính năng bảo mật mới. 

"Mục tiêu tổng thể của chúng tôi là khả năng tương thích EVM và triển khai mainnet layer zkBNB sắp tới cùng với BNB Greenfield, cơ sở hạ tầng dành cho Web3", Alvin Kan, giám đốc phát triển của BNB Chain cho biết. 

EVM hay máy ảo Ethereum, là hệ thống xử lý cho phép nhà lập trình có thể tạo hợp đồng thông minh trên mạng lưới Ethereum. ZK hay zero-knowledge proof là công nghệ mã hóa dữ liệu. 

BNB Chain, trước đó là Binance Smart Chain, được triển khai từ tháng 9 năm 2020 và đã xử lý hơn 3 tỷ giao dịch với hơn 200 triệu địa chỉ khác nhau. 

Trong lộ trình 2023, BNB hướng tới việc gấp ba số lượng validator (nhà xác minh), từ 29 lên 100. Đồng thời, validators sẽ có quyền quản trị on-chain hơn từ đó họ có thể tiếp cận tới định hướng và quy định của mạng lưới. 

Ngoài ra, mạng lưới dự định tăng giới hạn gas và tốc độ xử lý từ 140 triệu và 2,200 TPS (giao dịch mỗi giây) lên đến 300 triệu và 5,000 TPS. Gas limit là mức gas tối đa mà người dùng sẵn sàng chi trả khi giao dịch trên mạng lưới. 

BNB Chain cho biết ở sẽ thêm các bản cập nhật Optimistic rollup để hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng hơn trong hệ sinh thái. Optimistic rollup là công nghệ giúp tăng tính mở rộng bằng cách chuyển việc tính toán và lưu trữ khỏi chuỗi khối từ đó giảm chi phí giao dịch và tăng nhanh tốc độ xử lý. 

Đọc thêm:  BNB Chain và chiến lược phát triển trong 2023

RELEVANT SERIES