logo

Interlock

Dark
Content Language
English
VietNamese
thumbnail
thumbnail
Bên lề sự kiện EthCC, mạng lưới layer 2 Mantle Network thông báo triển khai mainnet cùng với quỹ phát triển hệ sinh thái 200 triệu USD.

Trong thời gian diễn ra sự kiện EthCC, layer 2 Mantle chính thức triển khai mainnet trên Ethereum. 

Theo thông báo, dự án đã có 14 triệu giao dịch trong khoảng thời gian 6 tháng thử nghiệm. Sau khi sáp nhập với BitDAO vào tháng 5, Mantle hiện đang được hỗ trợ bởi một trong những kho bạc lớn nhất trong thị trường, trị giá hơn 2.4 tỷ USD. 

Khác với các layer 2 khác khi thực hiện xác minh giao dịch thông qua một lớp giao thức, Mantle hoạt động theo mô hình mô-đun (modular). Cụ thể, Mantle sẽ phân chia thành các lớp thực thi (execution), đồng thuận (settlement), khả dụng dữ liệu (data availability). 

Sự kết hợp giữa mô hình modular của Mantle cùng công nghệ optimistic rollup và tính khả dụng của dữ liệu từ giao thức restaking EigenLayer sẽ giúp giảm thiểu chi phí trong khi đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung của Ethereum, đại diện từ Mantle cho biết. 

Mantle Network là layer 2 theo mô hình modular đầu tiên triển khai mainnet. Trong "mùa hè của Layer2", thiết kế và sự thích ứng của Mantle sẽ giúp nó dẫn đầu các đột phá công nghệ trong thời gian tới.
Jordi Alexander, cố vấn Mantle Network

Mantle triển khai mainnet cùng với các đối tác như Game7, đơn vị phát triển web3 game HyperPlay và EduDAO, đơn vị giáo dục blockchain cùng với đơn vị phát triển cơ sở hạ tầng và dapp như Ankr, Bullieverse, Covalent, LayerZero và The Graph. 

Mantle DAO, đơn vị hỗ trợ cho mạng lưới, gần đây vừa thông qua quỹ phát triển hệ sinh thái trị giá 200 triệu USD nhằm phát triển dự án trong giai đoạn đầu của layer 2 này. 

Đọc thêm: #EthCC: Lens Protocol công bố V2 tại sự kiện ETHCC.

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment