Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

Samsung phát triển CBDC ngoại tuyến

Trong tương lai, Bank of Korea và Samsung sẽ hợp tác hỗ trợ thanh toán CBDC ngoại tuyến bằng điện thoại thông minh và đồng hồ Galaxy.
Amber avatar
uyntran.web3
Published May 15 2023
Updated May 15 2023
4 min read
Amber media

Related Posts